targi farmaceutyczne konferencje apteki farmacja
 

Polityka prywatności

W trosce o użytkowników www.pharma2pharma.pl przygotowaliśmy dokument opisujacy, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

 

Administratorem gromadzonych danych jest Pharma2Pharma Sp. zo.o. z siedzibą w 00-893 Warszawie ul.Ogrodowa 1a /3 dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności zwana Administratorem Danych.

 

W związku z korzystaniem ze strony Administrator Danych może gromadzić następujące dane o użytkownikach: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania w serwisie formularza kontaktowego.Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostepu do usług oferowanych na stronie www.pharma2pharma.pl

 

Administrator Danych zapewnia, i dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczenstwo przetwarzanych danych osobowych, podejmuje wszelkie przewidziane prawem środki zmierzajace do zabezpieczenia zbiorów danych, w tym w szczególnosci:

  1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególnosci zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupowżnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  2. prowadzi dokumentację opisujacą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;

  3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora Danych;

  4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

  5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.


Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikacje nowej wersji na tej stronie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomosci email na adres  biuro@pharma2pharma.pl

do góry
polityka prywatności     kontakt
Projekt i realizacja: Net-Line Warszawa 2007